четвер, 21 травня 2020 р.


11  клас    ГЕОГРАФІЯ


Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу  в онлайн і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )


https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-za-ii-semestr-508135.html
11  клас    ХІМІЯ

Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу  в онлайн і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )
https://naurok.com.ua/test/semestrova-kontrolna-robota-z-himi-11-klas-502552.html


10  клас

Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу  в онлайн і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )


https://naurok.com.ua/test/10-klas-kontrolna-robota-na-kinec-roku-organichni-spoluki-498421.html

вівторок, 19 травня 2020 р.

6 клас   ГЕОГРАФІЯ


Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )


понеділок, 18 травня 2020 р.


9 клас

Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-477155.html


8 клас

Підсумкова контрольна робота

Зайдіть за посиланням: 
(нажимаєте тестування, виконуєте роботу і результат надсилаєте на edmodo, попередньо сфотографувавши початок  із своїм прізвищем. )

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-za-ii-semestr-himiya-8-klas-482415.html


7 клас

Підсумкова контрольна робота

1.     (0,5 б.)  У якому ряді написані лише формули оксидів:
А) K2O,
 LiH, H2O
Б) CuO, H2SO4, CaO
В) Fe2O3, MgO, N2O
Г) HCl, N2O3, Li2O
2.     (0,5 б.)  У процесі фотосинтезу кисень:
А) виділяється
Б) поглинається
В) не використовується
3.     (0,5 б.) Виберіть формулу бертолетової солі:
А) KClO3
Б) KMnO4
В) H2O2
4.     (1 б.)   Продовжіть речення: реакція горіння – це…
5.     (1,5 б.)  Дайте визначення таким поняттям: оксиди, реакція розкладу.
6.     (2 б.)  Допишіть рівняння реакцій та розставте коефіцієнти:
А) Mg + O2 =
Б) Li + O2 =
В) Al + O2 =
Г) Cu + O2 =
7.     (2,5 б.) Обчислити масові частки елементів у таких сполуках: N2O3, Ca(OH)2.
8. (3,5 б.) Встановити формулу сполуки за такими даними: масова частка Фосфору – 43,7%; Оксигену – 56,3%. Назвати сполуку, записати рівняння її одержання.


11  клас    ГЕОГРАФІЯ Підсумкова контрольна робота Зайдіть за посиланням:  (нажимаєте тестування, виконуєте роботу  в онлайн і рез...